Povodňový plán města Týniště nad OrlicíOrganizace dopravy

V případě povodně, kdy dojde ke zneprůjezdnění silnic vlivem zaplavení, zanesení nánosy bahna a plavenin, případně při poškození mostních objektů nebo samotného tělesa silnice, požádá povodňová komise města Policii ČR o dočasnou uzavírku uvedených silnic a odklon dopravy, respektive o dočasnou místní úpravu dopravního značení. Vyrozumí se o tom povodňová komise ORP Kostelec nad Orlicí.

Do doby uzavření silnic usměrňuje dopravu na zaplavených poškozených nebo znečištěných místních komunikacích, podle konkrétní místní situace, a s ohledem na provádění zajišťovacích a záchranných povodňových prací ve městě, povodňová komise města Týniště nad Orlicí.

Osoby na území města Týniště nad Orlicí budou o uzavírce silnic a mostů informováni prostřednictvím hlášení místního rozhlasu, případně na místě (osobní sdělení, informační tabule/cedule o uzavírce, řízení provozu Policií ČR). O dlouhodobějších uzavírkách i prostřednictvím úřední desky a webových stránek města.

Při přívalových srážkách může dojít k zaplavení komunikace II. třídy č. 305 a mostu č. 305-002 z Týniště nad Orlicí směrem na Albrechtice nad Orlicí. Komunikace je průjezdná s omezením (nákladní auta, traktory,apod.). Objízdná trasa do Albrechtic nad Orlicí pro osobní automobily povede přes Hradec Králové. Z Týniště nad Orlicí po silnici I. třídy č. 11 do Hradce Králové. Odtud po silnici I. třídy č. 35 směrem na Vysoké Mýto. V obci Chvojenec odbočit na silnici III. třídy č. 3053, z obce Vysoké Chvojno poté pokračovat po silnici č. 3051 až do Albrechtic nad Orlicí.

Vlivem přívalových srážek může také dojít k zaplavení ulice Podkostelní a Mostecká. Ulice jsou průjezdné s omezením. Objízdná trasa vede přes ulici V. Opatrného a střed města.
Vzhledem k různorodosti ohrožení (povodně z dlouhotrvajících srážek / bleskové povodně) je nutno únikové a evakuační trasy stanovit vždy dle aktuální povodňové situace. Dopravu koordinuje a odklání Městská policie Týniště nad Orlicí a Policie České republiky.
Dopravní omezení na území města Týniště nad Orlicí
Objízdné trasy na území města Týniště nad Orlicí

Dopravní omezení a objízdné trasy v povodňovém plánu města. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.