Povodňový plán města Týniště nad OrlicíPOVODŇOVÝ PLÁN města Týniště nad Orlicí

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Labe, státní podnik
Č. j.: VHD/Ja/17/28050; ze dne 04. 07. 2017
Lesy ČR, s. p.
Č. j.: LCR953/002970/2017; ze dne 11. 07. 2017
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Kostelec nad Orlicí, Stavební úřad - životní prostředí
Č. j.: SÚŽP 2784/2017-14639/2017-ms; ze dne 21. 07. 2017
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 18. 01. 2021
offline verze 18. 01. 2021
digitalizovaná verze 18. 01. 2021
databáze POVIS 18. 01. 2021
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i