Povodňový plán města Týniště nad OrlicíPOVODŇOVÝ PLÁN města Týniště nad Orlicí

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Lesy ČR, s. p.
Č. j.: LCR953/008743/2020; ze dne 09. 12. 2020
Povodí Labe, státní podnik
Č. j.: PLa/Ja/2020/053327; ze dne 03. 12. 2020
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Kostelec nad Orlicí, Stavební úřad - životní prostředí
Č. j.: MUKO-8821/2021-lk; ze dne 12. 03. 2021
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 18. 01. 2021
offline verze 18. 01. 2021
digitalizovaná verze 18. 01. 2021
databáze POVIS 18. 01. 2021
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i