Povodňový plán města Týniště nad OrlicíPříslušné související povodňové komise

Povodňovou komisi města zřizuje rada města k plnění úkolů při ochraně před povodněmi.

Po dobu povodně jsou povodňovými orgány:

Mírové nám. 90, 517 21 Týniště nad Orlicí
Tel.: 494 337 300, 603 450 213 (starosta)
Fax: 494 371 029
E-mail: podatelna@tyniste.cz
Palackého náměstí 38, 517 41 Kostelec nad Orlicí
Tel: 494 337 111, 494 337 200
E-mail: vystrahy@kostelecno.cz
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
Tel.: 495 817 111
E-mail: povodnova_sluzba@kr-kralovehradecky.cz
  • Ústřední povodňová komise
Vršovická 1442/ 65, 100 10 Praha 10
Tel.: 267 121 111
Fax: 267 310 920
E-mail: povodnova_sluzba@mzp.cz
Organizační povinnosti a doporučené vybavení povodňových komisí jsou uvedeny v kapitole Povodňové komise.

Pokud dojde k vyhlášení krizového stavu podle zákona č.240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů přejímá řízení ochrany před povodněmi orgán, který je k tomu podle tohoto zákona příslušný.