Povodňový plán města Týniště nad OrlicíPříslušný povodňový orgán

Řízení ochrany před povodněmi zabezpečují povodňové orgány. Řízení ochrany před povodněmi zahrnuje přípravu na povodňové situace, řízení, organizaci a kontrolu všech příslušných činností v průběhu povodně a v období následujícím bezprostředně po povodni včetně řízení, organizace a kontroly činnosti ostatních účastníků ochrany před povodněmi. Povodňové orgány se při své činnosti řídí povodňovými plány.

V době mimo povodeň jsou povodňovými orgány:

 

Mírové nám. 90, 517 21 Týniště nad Orlicí
Tel.: 494 337 300, 603 450 213 (starosta)
E-mail: podatelna@tyniste.cz
Palackého náměstí 38, 517 41 Kostelec nad Orlicí
Tel: 494 337 111
E-mail: podatelna@muko.cz


Stavební úřad - životní prostředí 
Dukelských hrdinů 985, 517 41 Kostelec nad Orlicí
vedoucí - Bc. Lucie Lédrová
Tel:
 725 082 583
E-mail: lledrova@muko.cz

Vodní hospodářství
Dukelských hrdinů 985, 517 41 Kostelec nad Orlicí

referentka - Monika Sikorová

Tel: 773 781 169
E-mail: msikorova@muko.cz

referentka - Bc. Lucie Kmečová
Tel: 773 781 184
E-mail: lkmecova@muko.cz
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
Tel.: 495 817 111
Fax: 495 817 336

E-mail: posta@kr-kralovehradecky.cz

Odbor životního prostředí a zemědělství 
vedoucí odboru - RNDr. Miroslav Krejzlík 
Tel:
 495 817 190, 736 521 882
E-mail: mkrejzlik@kr-kralovehradecky.cz

Oddělení vodního hospodářství 
vedoucí oddělení - Ing. Zdeněk Štorek 
Tel:
 495 817 194, 736 521 880
E-mail: zstorek@kr-kralovehradecky.cz

Ministerstvo životního prostředí; zabezpečení přípravy záchranných prací přísluší Ministerstvu vnitra