Povodňový plán města Týniště nad OrlicíCharakteristika ohrožených objektů

Seznam ohrožených objektů

Při povodňových situacích může dojít k ohrožení objektů srážkami, zpětným vzdutím, splachy z polí i nefunkční kanalizací.

Na území města Týniště nad Orlicí je při povodni ohrožováno zhruba 201 budov, z toho asi 60 obytných domů, které trvale obývá zhruba 206 obyvatel. Tato hodnota se ale bude v průběhu dalších let měnit, a to například v souvislosti s demografickým vývojem města. Tyto objekty je nutno varovat, případně evakuovat 
Ohrožené objekty na území města Týniště nad Orlicí - agregované

Ohrožující objekty a kontaminovaná místa

Mezi ohrožující objekty se na území města Týniště nad Orlicí nachází areál skladů, v ulici Mostecká. V areálu se nachází prodejna barev a laků a také prodejní sklad firmy Palubky-Vencl, která disponuje obrovským množstvím dřeva. Na pravém břehu řeky Orlice se v katastrálním území Týniště nad Orlicí nachází čistírna odpadních vod. Dalším ohrožujícím objektem je střelnice ve vojenském prostoru severně od intravilánu Týniště nad Orlicí. Necelý kilometr severozápadním směrem se nachází rozsáhlý muniční sklad. Areál má rozlohu asi 500 hektarů a čítá kolem 40-ti budov, ve kterých je uloženo okolo 8 500 tun munice. V lokalitě Novákův písník se nachází skládka tuhého komunálního odpadu. V katastrálním území Petrovice nad Orlicí, u pramene Hlinského potoka, byla zjištěna u Vodního zdroje Třebechovice-Bědovice kontaminace pesticidy, která zabraňuje využívání jinak kvalitní měkké podzemní vody pro zásobování města Třebechovice pod Orebem.
Ohrožující objekty na území města Týniště nad Orlicí
Kontaminovaná místa na území města Týniště nad Orlicí

Ohrožené ohrožující objekty (agregované) v povodňovém plánu města. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.
 

Povodňové plány vlastníků nemovitostí (PPVN)

Pro stavby ohrožené povodněmi, které se nacházejí v záplavovém území nebo mohou zhoršit průběh povodně, zpracovávají povodňové plány pro svou potřebu a pro součinnost s povodňovým orgánem města jejich vlastníci.

Povodňový orgán města potvrzuje soulad věcné a grafické části povodňových plánů vlastníků (uživatelů) pozemků a staveb, pokud se nacházejí v záplavovém území nebo zhoršují průběh povodně, s povodňovým plánem města Týniště nad Orlicí.

Všechny povodňové plány, jak od občanů, tak od právnických osob, které jsou nebo budou v budoucnu zpracovány, jsou uloženy na městském úřadě Týniště nad Orlicí u předsedy povodňové komise města.