Povodňový plán města Staré MěstoSprávci vodních toků

Přehled vodních toků a jejich správců na území města Staré Město a v okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazované vrstvě "Vodní toky".

V této kapitole jsou uvedeny vodní toky, které ovlivňují povodňovou situaci a odtokové poměry v zájmovém území.

  • Vodní toky ve správě Povodí Moravy, s. p.
Správce:
Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, 602 00 Brno

Závod Horní Morava, U Dětského domova 263, 772 11 Olomouc

Přímý výkon správy toku: 
Provoz Šumperk, Temenická 52, 787 01 Šumperk
Vedoucí provozu: David Čížek, DiS.
Tel: 583 301 292
E-mail: provozsumperk@pmo.cz
Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze Plán spojení na důležité organizace

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 1 km. Správa vodních toků Povodí Moravy, s. p. spravuje tyto vodní toky a také některé další vodní toky na území města Staré Město, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Název vodního toku IDVT ČHP
Krupá 10100349 4-10-01-0120-0-00/0140-0-00/0160-0-00/0220-0-00/0240-0-00
Štěpánovský potok 10197647 4-10-01-0220-0-00
Bezejmenný tok 10206762 4-10-01-0220-0-00
Bezejmenný tok 10199815 4-10-01-0220-0-00
Bezejmenný tok 10191971 4-10-01-0160-0-00
Bezejmenný tok 10186106 4-10-01-0120-0-00
Bezejmenný tok 10206692 4-10-01-0230-0-00

   

  • Vodní toky ve správě Lesy České republiky, s. p.
Správce:
Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

Přímý výkon správy toku: 
Oblastní ředitelství severní Morava, Pikartská 2128/52, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava
Ing. Jiří Kašík, tel.: 956 911 111; e-mail: or941@lesycr.cz

Rajon - příslušný správce VT na území města Staré Město:
Rajon 112
Ing. Lucie Sojáková, tel.: 956 941 367, 724 523 203; e-mail: lucie.sojakova@lesycr.cz
Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze Plán spojení na důležité organizace

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 2 km. Správa vodních toků Lesy České republiky, s. p. spravuje tyto vodní toky včetně jejich přítoků a také některé další vodní toky na území města Staré Město, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Název vodního toku IDVT ČHP
Vrbenský potok 10189126 4-10-01-0170-0-00/0190-0-00/0210-0-00
Prudký potok 10200224 4-10-01-0250-0-00
Kunčický potok 10185721 4-10-01-0150-0-00
Chrastický potok 10206210 4-10-01-0230-0-00
Bystřina 10188793 4-10-01-0200-0-00
Stříbrnický potok 10200963 4-10-01-0130-0-00
Telčava 10206642 4-10-01-0180-0-00
Hajmrlovský potok 10188088 4-10-01-0220-0-00
PP stříbrnického p. v km 1,900 10192291 4-10-01-0130-0-00
Zrcadlový potok 10201080 4-10-01-0120-0-00
PP Chrastického p. v km 3,000 10197799 4-10-01-0230-0-00
PP Stříbrnického p. v km 2,200 10199397 4-10-01-0130-0-00
Seninka 10197217 4-10-01-0120-0-00