Povodňový plán města Staré MěstoDůležité kontakty

Tato kapitola obsahuje následující neveřejné informace:
  • Hlásná a hlídková služba
  • Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky
  • Zabezpečení evakuace
  • Zásobování
Některé údaje jsou NEVEŘEJNÉ a jsou dostupné pouze autorizovaným uživatelům. Přístup vyřizuje správce aplikace dle stanovených pravidel.

Hlásná a hlídková služba

Kontakty na osoby zajišťující hlásnou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.3)

Jméno a příjmení Adresa (neveřejná) Telefon (veřejný mobil) Mobil (neveřejný)
Lukáš Koreš 725 502 750
Vlastimil Peštál 702 129 477
Lucie Koudelková 583 285 036
Jana Karabcová 583 239 222
Michal Petreň 725 502 752
Ľudovít Rohon 601 353 342

 

Kontakty na osoby zajišťující hlídkovou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.4)

Jméno a příjmení Adresa (neveřejná) Telefon (veřejný mobil) Mobil (neveřejný)
Lukáš Koreš 725 502 750
Vlastimil Peštál 702 129 477
Petr Macháček 702 177 242
Roman Rezdovič 737 080 217
Marcel Krobot 602 100 744  
Petr Baďura 792 320 300  
Emil Vogel 777 935 190  

 

Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky 

Subjekty poskytující technické a materiální prostředky k provádění záchranných a zabezpečovacích prací

Typ techniky Subjekt Adresa (neveřejná) Kontaktní osoba Telefon (neveřejný)

CAS 25 - Škoda 706 RTHP,

CAS 32 – T 815,

CAS 15 - MAN,

DA - VW CRAFTER,

Nákladní přívěs valníkový,

Naftové čerpadlo HORNET,

Motorová pila OLEO MAC 956, HUSQUARNA,

Motorové kalové čerpadlo HERON,

Plovoucí čerpadlo PPCA-800/GCV 190,

Hydraulické vyprošťovací zařízení NARIMEX
JSDH Staré Město Marcel Krobot

PEUGEOT Rifter,

Traktor NEW HOLLAND,

Bagr Mecalac 14

město Staré Město Michal Petreň

 

Zabezpečení evakuace

Místa evakuace, náhradního ubytování a stravování evakuovaných osob na území města Staré Město

Místo Typ Adresa (neveřejná) Kontaktní osoba Telefon (neveřejný) Ubytovací kapacita Stravovací kapacita
Základní a mateřská škola Staré Město, budova ZŠ stravování Mgr. Bc. Radovan Šikula -- 300
Základní a mateřská škola Staré Město, budova MŠ stravování Mgr. Bc. Radovan Šikula -- 65
Kulturní dům ubytování, stravování město Staré Město 200 100
Penzion Národní dům ubytování, stravování Karel Raczek 50 150

 

Zásobování

Subjekty zajišťující nouzové zásobování potravinami

Subjekt Adresa Kontaktní osoba Telefon
COOP Jesenická 19, 788 32 Staré Město Jana Hýžďalová 739 565 791,
583 239 120
CBA Školní 102, 788 32 Staré Město Zdeňka Kouřilová 724 479 718
Potraviny AGH nám. Osvobození 20   584 458 560

 

Subjekty zajišťující nouzové zásobování pitnou vodou

Subjekt Adresa Kontaktní osoba Telefon
ŠPVS a. s.  Jílová 2769/6, Šumperk  VHZ a. s., Šumperk  583 211 875