Povodňový plán města Staré MěstoDůležité kontakty

Tato kapitola obsahuje následující neveřejné informace:
  • Hlásná a hlídková služba
  • Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky
  • Zabezpečení evakuace
  • Zásobování
Některé údaje jsou NEVEŘEJNÉ a jsou dostupné pouze autorizovaným uživatelům. Přístup vyřizuje správce aplikace dle stanovených pravidel.

Hlásná a hlídková služba

Kontakty na osoby zajišťující hlásnou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.3)

Jméno a příjmení Adresa (neveřejná) Telefon Mobil (neveřejný)
Jiří Kamp 583 239 283
Karel Raczek 583 239 170
Věra Pešková 583 239 118
Oldřich Tanert 583 285 035
Michal Petreň 583 239 213
Jana Karabcová 583 239 222
Alena Windová 583 239 267
Bohuslava Dulovcová 583 239 283

 

Kontakty na osoby zajišťující hlídkovou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.4)

Jméno a příjmení Adresa (neveřejná) Telefon Mobil (neveřejný)
Jiří Kamp 583 239 283
Emil Vogel 775 498 839
Věra Pešková 583 239 118
Oldřich Tanert 583 285 035

 

Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky 

Subjekty poskytující technické a materiální prostředky k provádění záchranných a zabezpečovacích prací

Typ techniky Subjekt Adresa (neveřejná) Telefon (neveřejný)

CAS 25 - Škoda 706 RTHP,

CAS 32 – T 815,

OPEL Frontera,

Nákladní přívěs valníkový,

Naftové čerpadlo HORNET,

Motorová pila OLEO MAC 956, HUSQUARNA,

Motorové kalové čerpadlo HERON,

Plovoucí čerpadlo PPCA-800/GCV 190,

Hydraulické vyprošťovací zařízení NARIMEX
JSDH Staré Město

PEUGEOT Rifter,

Traktor NEV HOLAND
město Staré Město

 

Zabezpečení evakuace

Místa evakuace, náhradního ubytování a stravování evakuovaných osob na území města Staré Město

Místo Typ Adresa Kontaktní osoba Telefon (neveřejný) Ubytovací kapacita Stravovací kapacita
Základní a mateřská škola Staré Město, budova ZŠ stravování Nádražní 77, Staré Město Mgr. Bc. Radovan Šikula -- 300
Základní a mateřská škola Staré Město, budova MŠ stravování Školní 76, Staré Město Mgr. Bc. Radovan Šikula -- 65
Kulturní dům ubytování, stravování Smetanova 52, Staré Město město Staré Město 200 100
Penzion Národní dům ubytování, stravování nám. Osvobození  71, Staré Město Karel Raczek 50 150
Penzion Pohoda ubytování, stravování nám. Osvobození 68, Staré Město Vladimír Kuba 55 100

 

Zásobování

Subjekty zajišťující nouzové zásobování potravinami

Subjekt Adresa Kontaktní osoba Telefon
COOP Jesenická 19, Staré Město Jana Hýžďalová 739 565 791
CBA Školní 102, Staré Město p. Kouřilová 724 479 718
Potraviny Hruška nám. Osvobození 20 Michaela Hmelarová 775 887 838

 

Subjekty zajišťující nouzové zásobování pitnou vodou

Subjekt Adresa Kontaktní osoba Telefon
ŠPVS a. s.  Jílová 2769/6, Šumperk  VHZ a. s., Šumperk  583 211 875