Povodňový plán města Staré MěstoPříslušný povodňový orgán

Řízení ochrany před povodněmi zabezpečují povodňové orgány. Řízení ochrany před povodněmi zahrnuje přípravu na povodňové situace, řízení, organizaci a kontrolu všech příslušných činností v průběhu povodně a v období následujícím bezprostředně po povodni včetně řízení, organizace a kontroly činnosti ostatních účastníků ochrany před povodněmi. Povodňové orgány se při své činnosti řídí povodňovými plány.

V době mimo povodeň jsou povodňovými orgány:

náměstí Osvobození 166, 788 32 Staré Město
Tel.: 583 239 222, 583 285 037 (starosta)
E-mail: starosta@mu-staremesto.cz
nám. Míru 1, 787 01 Šumperk
Tel.: 583 388 111
Fax: 583 214 188
E-mail: posta@sumperk.cz

Odbor životního prostředí
Jesenická 31, 787 01 Šumperk
Vedoucí odboru - Ing. Dana Krňávková
Tel.: 583 388 324, 725 331 852
E-mail: dana.krnavkova@sumperk.cz


Oddělení vodního hospodářství
Vedoucí oddělení - Ing. Alena Turková
Tel.: 583 388 228, 606 314 719
E-mail: alena.turkova@sumperk.cz

Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc
Tel.: 585 508 111
E-mail: posta@olkraj.cz

Odbor životního prostředí a zemědělství
Jeremenkova 40b, RCO, 779 00 Olomouc
Vedoucí odboru - Ing. Josef Veselský

Tel.: 585 508 402 
E-mail: j.veselsky@olkraj.cz

Oddělení vodního hospodářství
Vedoucí oddělení - Vladimíra Kresáč Kubišová
Tel.: 585 508 630
E-mail: v.kubisova@olkraj.cz

Ministerstvo životního prostředí; zabezpečení přípravy záchranných prací přísluší Ministerstvu vnitra