Povodňový plán města Staré MěstoPOVODŇOVÝ PLÁN města Staré Město

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Odborné stanovisko správce toků – Povodí Moravy, s.p. k Povodňovému plánu města Staré Město
Č. j.: PM-25396/2021/5419; ze dne 28. 06. 2021
Vyjádření správce toku Lesy ČR, s. p. k Povodňovému plánu Staré Město
Č. j.: LCR941/092406/2021; ze dne 04. 08. 2021
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Šumperk, Odbor životního prostředí
Č. j.: MUSP 94402/2021; ze dne 22. 09. 2021
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 18. 10. 2021
offline verze 18. 10. 2021
digitalizovaná verze 18. 10. 2021
databáze POVIS 18. 10. 2021
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i