Povodňový plán města Staré MěstoPříslušné související povodňové komise

Povodňovou komisi města zřizuje rada města k plnění úkolů při ochraně před povodněmi.

Po dobu povodně jsou povodňovými orgány:

náměstí Osvobození 166, 788 32 Staré Město
Tel.: 583 239 222,725 502 750 (starosta)

E-mail: starosta@mu-staremesto.cz
nám. Míru 364/1, 787 01 Šumperk
Tel.: 583 388 111, 601 352 478
Fax: 583 214 188
E-mail: posta@sumperk.cz
Jeremenkova 1191/40a, 77911 Olomouc
Tel.: 585 508 111
Fax: 585 508 813
E-mail: posta@olkraj.cz

  • Ústřední povodňová komise
Vršovická 1442/ 65, 100 10 Praha
Tel.:
267 121 111

E-mail: povodnova_sluzba@mzp.cz
Organizační povinnosti a doporučené vybavení povodňových komisí jsou uvedeny v kapitole Povodňové komise.

Pokud dojde k vyhlášení krizového stavu podle zákona č.240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů přejímá řízení ochrany před povodněmi orgán, který je k tomu podle tohoto zákona příslušný.