Povodňový plán SO ORP KyjovSrážkoměry - Kyjov

Čeložnice

Srážkoměrná stanice je umístěna na střeše vodárny mezi intravilánem obce Čeložnice a chatovou oblastí Pastvisko.
Alarmové SMS jsou odesílány při překročení následujících limitních hodnot: 10 mm sumy srážky za 15 minut, 30 mm sumy srážky za 60 minut, 50 mm sumy srážky za 180 minut, 30 mm sumy srážky za 24 hodin. Varovné SMS jsou odeslány předsedovi povodňové komise obce Kostelec.
Provozovatelem stanice je obec Kostelec.

Ježov

Srážkoměrná stanice je umístěna v severovýchodní části obce Ježov na budově sportovního zázemí u fotbalového hřiště. Stanice je vyhřívaná a uzpůsobená pro celoroční měření se záchytnou plochou 200 cm2. Provozovatelem stanice je obec Ježov.

Lovčice

Nevyhřívaná srážkoměrná stanice se solárním napájením je umístěna na střeše kulturního domu, který se nachází v severovýchodní části obce Lovčice.

Násedlovice

Srážkoměrná stanice Násedlovice ve správě obce se nachází na budově ČOV, p. č. 776/21.

Sobůlky

Srážkoměrná stanice je umístěna na vodojemu, který se nachází na západě od intravilánu obce Sobůlky. Jedná se o vyhřívanou stanici umožňující celoroční měření. Záchytná plocha srážkoměrné stanice činí 200 cm2. Provozovatelem stanice je obec Sobůlky.

Ždánice

Srážkoměrná stanice ve správě ČHMÚ Brno se nachází na zahradě v ulici Polní u č. p. 630 ve městě Ždánice v nadm. výšce 238 m.

Žeravice

Srážkoměrná stanice, provozována obcí Žeravice, je umístěna na střeše obecního úřadu (č. p. 40) v severní části intravilánu obce Žeravice. Jde o nevyhřívaný srážkoměr se záchytnou plochou 200 cm2.