Povodňový plán SO ORP Kyjov



Správci vodních toků

Přehled vodních toků a jejich správců na území SO ORP Kyjov a v okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".

 

  • Vodní toky ve správě Povodí Moravy, s. p.
Správce:
Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, 602 00 Brno
Závod Střední Morava, Moravní náměstí 766, 686 01 Uherské Hradiště

Přímý výkon správy toku:

Provozní středisko Veselí nad Moravou, Benátky 1147, 698 01 Veselí nad Moravou
Vedoucí: Ing. Lukáš Navrátil
Tel.: 518 322 371
E-mail: provozveseli@pmo.cz
Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze Plán spojení na důležité organizace

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 4 km. Správa vodních toků Povodí Moravy, s. p. spravuje tyto vodní toky a také některé další vodní toky na území SO ORP Kyjov, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium. Vodní toky jsou seřazeny dle délky (sestupně).

Název vodního toku IDVT ČHP
Morava 10100003 4-13-02-0280-0-00, 4-13-02-0340-0-00, 4-13-02-0530-0-00
Kyjovka (Stupava) 10100029 4-17-01-0680-2-00, 4-17-01-0700-0-00, 4-17-01-0720-0-00,
4-17-01-0740-0-00, 4-17-01-0780-0-00, 4-17-01-0800-0-00,
4-17-01-0940-0-00
Trkmanka 10100087 4-17-01-0120-0-00, 4-17-01-0140-0-00, 4-17-01-0180-0-00,
4-17-01-0200-0-00
Spálený p. 10186024 4-17-01-0210-0-00, 4-17-01-0250-0-00, 4-17-01-0270-0-00,
4-17-01-0310-0-00
Syrovinka (ř.km 0,000-14,208) 10100407 4-13-02-0290-0-00, 4-13-02-0310-0-00, 4-13-02-0330-0-00
Šardický p. 10188890 4-17-01-0950-0-00, 4-17-01-0970-0-00
Zamazaná 10203137 4-17-01-0920-0-00
Sobůlský p. 10195464 4-17-01-0750-0-00, 4-17-01-0770-0-00
Malšinka 10206009 4-17-01-0730-0-00
Ořechovský p. 10191678 4-13-02-0300-0-00
Bukovanka 10193351 4-17-01-0760-0-00
Nenkovický p. 10194644 4-17-01-0190-0-00

 

  • Vodní toky ve správě Lesy České republiky, s. p.
Správce:
Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

Přímý výkon správy toku: 
ST - oblast povodí Dyje, Zámek 6, 675 71 Náměšť nad Oslavou
Vedoucí: Ing. Pavel Hopjan
Tel.: 956 952 111
E-mail: st952@lesycr.cz

Rajon 209 - příslušný správce VT na území SO ORP Kyjov
Ing. Dalibor Jašek
Obce - Bukovany, Čeložnice, Hovorany, Hýsly, Ježov, Kelčany, Kostelec, Kyjov, Labuty, Milotice, Moravany, Mouchnice, Nechvalín, Nenkovice, Ostrovánky, Skalka, Skoronice, Sobůlky, Stavěšice, Strážovice, Svatobořice-Mistřín, Šardice, Vacenovice, Věteřov, Vlkoš, Vřesovice, Žádovice, Želetice
Tel.: 956 952 409, 606 098 089
E-mail: dalibor.jasek@lesycr.cz

Přímý výkon správy toku: 
ST - oblast povodí Moravy, U Skláren 781, 755 01 Vsetín
Vedoucí: Bc. Karel Vašek
Tel.: 956 957 111
E-mail: st957@lesycr.cz

Rajon 716 - příslušný správce VT na území SO ORP Kyjov
Obce - Vracov, Bzenec, Syrovín, Těmice, Žeravice, Domanín
Ing. Vlastimil Hudeček 
Tel.: 956 957 416, 724 523 981
E-mail: vlastimil.hudecek@lesycr.cz
Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze Plán spojení na důležité organizace

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 4 km. Správa vodních toků Lesy České republiky, s. p. spravuje tyto vodní toky a také některé další vodní toky na území SO ORP Kyjov, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium. Vodní toky jsou seřazeny dle délky (sestupně).

Název vodního toku Rajon IDVT ČHP
Hruškovice 209 10197281 4-17-01-0830-0-00, 4-17-01-0850-0-00,
4-17-01-0870-0-00, 4-17-01-0910-0-00
Syrovinka (ř. km 14,208-17,493) 716 10100407 4-13-02-0290-0-00, 4-13-02-0310-0-00,
4-13-02-0330-0-00
Ratíškovický potok 716 10197321 4-13-02-0540-0-00
Vracovský p. 716 10188975 4-13-02-0320-0-00
Soudný potok 209 10194614 4-17-01-0160-0-00
Lovčický potok 209 10203105 4-17-01-0150-0-00, 4-17-01-0170-0-00
Skalecký potok 209 10206387 4-17-01-0840-0-00
Zdravá voda 209 10185946 4-17-01-0220-0-00, 4-17-01-0240-0-00
Moštěnka 209 10189757 4-17-01-0880-0-00, 4-17-01-0900-0-00
Salajka 209 10186203 4-17-01-0260-0-00
Kratinka 209 10197221 4-17-01-0710-0-00
Vápenka 209 10206185 4-17-01-0230-0-00

 

  • Vodní toky bez určení správce

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 1 km. Vodní toky jsou seřazeny dle délky (sestupně).

Název vodního toku IDVT            ČHP
Svodnice 10197917 4-17-01-0920-0-00
bezejmenný tok 10191753 4-17-01-0920-0-00
bezejmenný tok 10197492 4-17-01-0920-0-00