Povodňový plán SO ORP KyjovOrganizace dopravy

V případě povodně, kdy dojde ke zneprůjezdnění silnic vlivem zaplavení, zanesení nánosy bahna a plavenin, případně při poškození mostních objektů nebo samotného tělesa silnice, požádají Povodňové komise jednotlivých obcí Policii ČR o dočasnou uzavírku uvedených silnic a odklon dopravy, respektive o dočasnou místní úpravu dopravního značení. Vyrozumí se o tom povodňová komise ORP Kyjov.

Do doby uzavření silnic usměrňují dopravu na zaplavených poškozených nebo znečištěných místních komunikacích, podle konkrétní místní situace, a s ohledem na provádění zajišťovacích a záchranných povodňových prací v obci Povodňové komise dotčených obcí.

Osoby na území dotčených obcí budou o uzavírce silnic a mostů informovány prostřednictvím hlášení místního rozhlasu, případně na místě (osobní sdělení, informační tabule/cedule o uzavírce, řízení provozu Policií ČR). O dlouhodobějších uzavírkách i prostřednictvím úřední desky a webových stránek obce.

Místa dopravních omezení a stanovené objízdné trasy na území SO ORP Kyjov. 
Místa dopravních omezení na území SO ORP Kyjov:

Silnice I. třídy:

 • I/54 ve městě Kyjov
 • I/54 v obci Vlkoš
 • I/54 v obci Sobůlky

Silnice II. třídy:

 • II/422 v obci Svatobořice-Mistřín
 • II/432 ve městě Kyjov
 • II/422 v obci Ježov
 • II/422 v obci Šardice
 • II/431 ve městě Ždánice
 • II/432 v obci Milotice
 • II/426 v obci Těmice

Silnice III. třídy a další komunikace:

 • III/0549 v obci Sobůlky
 • III/41923 v obci Dražůvky
 • III/42214 v obci Kostelec
 • III/4301 v obci Lovčice
 • III/41926 v obci Násedlovice
 • III/4225 v obci Žeravice
 • III/42213 v obci Vřesovice
Dopravní omezení na území ORP Kyjov
Objízdné trasy na území ORP Kyjov

Dopravní omezení a objízdné trasy v povodňovém plánu SO ORP. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.