Povodňový plán SO ORP KyjovPříslušný povodňový orgán

Řízení ochrany před povodněmi zabezpečují povodňové orgány. Řízení ochrany před povodněmi zahrnuje přípravu na povodňové situace, řízení, organizaci a kontrolu všech příslušných činností v průběhu povodně a v období následujícím bezprostředně po povodni včetně řízení, organizace a kontroly činnosti ostatních účastníků ochrany před povodněmi. Povodňové orgány se při své činnosti řídí povodňovými plány.

V době mimo povodeň jsou povodňovými orgány:

Masarykovo náměstí 30/1, 697 01 Kyjov 1
Tel.: 518 697 411
E-mail: urad@mukyjov.cz


Odbor životního prostředí a územního plánování
Vedoucí odboru - Ing. Petr Pokorák
Tel.: 518 697 559
E-mail: p.pokorak@mukyjov.cz

Oddělení životního prostředí
Vedoucí oddělení - Ing. Roman Kavka
Tel.: 518 697 558, 606 733 562
E-mail: r.kavka@mukyjov.cz
Žerotínovo náměstí 449/3, 601 82 Brno
Tel.: 541 651 111
E-mail: posta@jmk.cz

Odbor životního prostředí
Vedoucí odboru - Ing. Mojmír Pehal 
Tel.: 541 651 571
E-mail: pehal.mojmir@jmk.cz

Oddělení vodního hospodářství
Vedoucí oddělení - Mgr. Eva Moučková
Tel.: 541 652 693
E-mail: mouckova.eva@jmk.cz

Ministerstvo životního prostředí; zabezpečení přípravy záchranných prací přísluší Ministerstvu vnitra