Povodňový plán obce NebaniceSrážkoměry - Nebanice

Kynšperk nad Ohří

Srážkoměrná stanice je umístěná ve městě Kynšperk nad Ohří na budově Městského kulturního střediska. Data jsou odesílána v průběhu celého roku. Jejím majitelem a provozovatelem je město Kynšperk nad Ohří. (v současné době stanice není v provozu a pracuje se na její opravě)

Nebanice

Srážkoměrná stanice je umítěna v místní části Hartoušov na sloupu veřejného osvětlení u č. p. 12. Srážkoměrná stanice má plochu 200 cm2, je nevyhřívaná a určená pro měření převážně tekutých srážek. Součástí srážkoměru je také čidlo na měření atmosferického tlaku a teploty vzduchu.
Majitelem a provozovatelem je obec Nebanice.

VD Jesenice

Srářkoměrná stanice se nachází severně od vodního díla Jesenice ve svahu na pravém břehu řeky Odravy v katastrálním území obce Tuřany. Jedná se o srážkoměr s celoročním sběrem dat. Provozovatelem srážkoměru je Povodí Ohře, státní podnik.

VD Skalka

Srážkoměr je umístěn jižně od vodního díla Skalka v zastavěné části města Cheb na budově bytového domu. Srážkoměr je celoroční a automaticky odesílá data, jeho majitelem a provozovatelem je Povodí Ohře, státní podnik.