Povodňový plán obce NebanicePříslušný povodňový orgán

Řízení ochrany před povodněmi zabezpečují povodňové orgány. Řízení ochrany před povodněmi zahrnuje přípravu na povodňové situace, řízení, organizaci a kontrolu všech příslušných činností v průběhu povodně a v období následujícím bezprostředně po povodni včetně řízení, organizace a kontroly činnosti ostatních účastníků ochrany před povodněmi. Povodňové orgány se při své činnosti řídí povodňovými plány.

V době mimo povodeň jsou povodňovými orgány:

Nebanice 7, 350 02 Cheb
Tel.: 354 597 125, 354 597 300
E-mail: info@nebanice.cz
nám. Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb
Tel.: 354 440 111
E-mail: podatelna@cheb.cz
 
Oddělení životního prostředí - Ing. Radek Sobotka - vedoucí
Tel.: 354 440 522
E-mail: sobotka@cheb.cz
 
Vodní hospodářství - Ing. Olga Podorská - referentka
Tel.: 354 440 525
E-mail: podorska@cheb.cz
Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary
Tel.: 354 222 300
E-mail: epodatelna@kr-karlovarsky.cz
 
Oddělení vodního hospodářství a havárií
- Mgr. Andrea Krýzlová - vedoucí oddělení

Tel.: 354 222 295
Mobil: 736 650 204

E-mail: andrea.kryzlova@kr-karlovarsky.cz
 
Oddělení ochrany krajiny, zemědělství a revitalizace - Ing. Jiří Raška - vedoucí oddělení
Tel.: 354 222 217
Mobil: 736 650 351
E-mail: jiri.raska@kr-karlovarsky.cz

Ministerstvo životního prostředí; zabezpečení přípravy záchranných prací přísluší Ministerstvu vnitra