Povodňový plán obce NebaniceSprávci vodních toků

Přehled vodních toků a jejich správců na území obce Nebanice a v okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazované vrstvě "Vodní toky".

V této kapitole jsou uvedeny vodní toky, které ovlivňují povodňovou situaci a odtokové poměry v zájmovém území.

  • Vodní toky ve správě Povodí Ohře, státní podnik
Správce:
Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
Závod Karlovy Vary:
Povodí Ohře, státní podnik, závod Karlovy Vary, Horova  12, 360 01 Karlovy Vary
Tel.: 353 436 707
E-mail: freiova@poh.cz
 
Provoz Cheb závodu Karlovy Vary, Tršnická 17, 30 01 Cheb
Tel.: 354 422 115
Ing. Jan Bezděk - vedoucí provozu
E-mail: bezdek@poh.cz
 
Přímý výkon správy toku:
Emil Kroupa - správce úseku Cheb - sever
E-mail: kroupa@poh.cz
Kontakty na správce vodních toků a linií naleznete také v příloze Plán spojení na důležité organizace

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 0,5 km. Správa vodních toků Povodí Ohře, státní podnik spravuje tyto vodní toky a také některé další vodní toky na území obce Nebanice, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Název vodního toku IDVT ČHP
 Ohře 10100004 1-13-01-052
 Plesná - HTV č. S 254, 255, 256 10100186 1-13-01-051
 Odrava - HTV č. B 52 10156400 1-13-01-033
 Sázek - HTV č. S 250, 251 10100390 1-13-01-033
 LBP Ohře od Hartoušova 10233879 1-13-01-073
 Loužecký potok 10226842 1-13-01-052
 bezejmenný tok 10231562 1-13-01-073
 bezejmenný tok 10226867 1-13-01-052
 bezejmenný tok 10236233 1-13-01-073
 bezejmenný tok 10238567 1-13-01-073
 LP PLESNÁ V od Hájsk. mlýna /06 10229158 1-13-01-051

 

  •  Vodní linie ve správě Státního pozemkového úřadu
Správce:
Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov
 
Odbor vodohospodářských staveb a činností: 
Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Náměstí Generála Píky 2110/8, 326 00 Plzeň 2 - Slovany
 
Ing. Tomáš Purkrábek - vedoucí oddělení VHS České Budějovice
Tel.: 606 608 835
E-mail: t.purkrabek@spucr.cz
Kontakty na správce vodních toků a linií naleznete také v příloze Plán spojení na důležité organizace

Ve správě Státního pozemkového úřadu, oddělení vodohospodářských staveb, je na území obce Nebanice 6 vodních liní, z toho jsou zde vypsány 2, které svou délkou přesahují 0,5 km. Vodní linie jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Název vodní linie
IDVT ČHP
 * (bezejmenný tok) 10233942 1-13-01-022
 * (bezejmenný tok) 10222141 1-13-01-052