Povodňový plán obce Nebanice



Příslušné související povodňové komise

Povodňovou komisi obce zřizuje rada obce k plnění úkolů při ochraně před povodněmi.

Po dobu povodně jsou povodňovými orgány:

Nebanice 7, 350 02 Cheb
Tel.: 354 597 125, 354 597 300 (obecní úřad)
Mobil: 777 012 584 (starostka)
E-mail: info@nebanice.cz
nám. Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb
Tel.: 602 186 564 (tajemník povodňové komise)
E-mail: kontakt@cheb.cz
Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary
Tel.: 354 222 300
Fax: 353 331 509
E-mail: povodne@kr-karlovarsky.cz

  • Ústřední povodňová komise
Vršovická 1442/ 65, 100 00 Praha 10
Tel.
: 267 121 111

Fax: 267 310 920
E-mail: povodnova_sluzba@mzp.cz
Organizační povinnosti a doporučené vybavení povodňových komisí jsou uvedeny v kapitole Povodňové komise.

Pokud dojde k vyhlášení krizového stavu podle zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů přejímá řízení ochrany před povodněmi orgán, který je k tomu podle tohoto zákona příslušný.