Povodňový plán obce NebaniceDůležité kontakty

Tato kapitola obsahuje následující neveřejné informace:
  • Hlásná a hlídková služba
  • Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky
  • Zabezpečení evakuace
  • Zásobování
Některé údaje jsou NEVEŘEJNÉ a jsou dostupné pouze autorizovaným uživatelům. Přístup vyřizuje správce aplikace dle stanovených pravidel.

Hlásná a hlídková služba

Kontakty na osoby zajišťující hlásnou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.3)

Jméno a příjmení Funkce Adresa (neveřejná) Telefon
Jitka Pagáčová starostka 777 012 584

 

Kontakty na osoby zajišťující hlídkovou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.4)

Jméno a příjmení Funkce Adresa (neveřejná) Telefon Mobil (neveřejný)
Jan Dušek místostarosta 734 719 327  
Miroslav Bouda    
Dana Volková zastupitelka  

Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky

Subjekty poskytující technické a materiální prostředky k provádění záchranných a zabezpečovacích prací

Typ techniky a počet Vlastník Adresa Kontaktní osoba Telefon (neveřejný)
Manipulátor Asai 82220 (1 x) Primagra a. s. Nebanice Ing. Zdeněk Roh
Traktor (2 x), nákladní auto (1 x) TJ Agro Cheb Nebanice Karolína Šimáčková

Zabezpečení evakuace 

Místa evakuace, náhradního ubytování a stravování evakuovaných osob na území obce Stražisko

Místo Adresa Kontaktní osoba Telefon (neveřejný) Ubytovací
kapacita
Stravovací
kapacita
Obecní ubytovna Nebanice 9 Fikartová Stanislava 32 32

Zásobování  

Subjekty zajišťující nouzové zásobování potravinami

Subjekt Adresa Kontaktní osoba Telefon (neveřejný)
Velkoobchod s palivovým dřívím Nebanice 25 Jaroslav Pagáč

 

Subjekty zajišťující nouzové zásobování pitnou vodou

Subjekt         Forma zásobování Adresa      Kontaktní osoba   Telefon (neveřejný)
CHEVAK Cheb a. s. Cisterna Tršnická 11, Cheb p. Adámek