Povodňový plán obce NebanicePOVODŇOVÝ PLÁN obce Nebanice

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Ohře, státní podnik
Č. j.: POH/36916/2020-2/101100; ze dne 01. 09. 2020
Státní pozemkový úřad
Č. j.: SPU 295752/2020; ze dne 04. 09. 2020
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Cheb, Odbor stavební a životního prostředí
Č. j.: MUCH 91885/2020; ze dne 06. 11. 2020
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 30. 11. 2020
offline verze 30. 11. 2020
digitalizovaná verze 30. 11. 2020
databáze POVIS 30. 11. 2020
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i