Povodňový plán obce SeninkaSprávci vodních toků

Přehled vodních toků a jejich správců na území obce Seninka a v okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".

 V této kapitole jsou uvedeny vodní toky, které ovlivňují povodňovou situaci a odtokové poměry v zájmovém území.

  • Vodní toky ve správě Lesy České republiky, s. p.
Správce:
Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 8

Přímý výkon správy toku: 
Oblastní ředitelství jižní Morava, Březnická 5659, 760 01 Zlín
Ing. Libor Strakoš 
Tel.: 956 942 301, 739 531 550
E-mail: libor.strakos@lesycr.cz

Příslušný správce VT (rajon 205) na území obce Seninka:
Ing. David Smítka
Tel.: 956 942 367, 724 523 976
E-mail: david.smitka@lesycr.cz
Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze Plán spojení na důležité organizace

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 0,5 km. Správa vodních toků Lesy České republiky, s. p. spravuje tyto vodní toky včetně jejich přítoků a také některé další vodní toky na území obce Seninka, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Název vodního toku IDVT ČHP
Seninka 10202946 4-11-01-0570-0-00
Strakovský potok 10197246 4-11-01-0570-0-00
Záhumenecký potok 10187016 4-11-01-0570-0-00
PP Seninky č. 1 10206769 4-11-01-0570-0-00
LP Seninky č. 13 10189954 4-11-01-0570-0-00
LP Seninky č. 10 10198258 4-11-01-0570-0-00
 LP Seninky č. 14 10199780 4-11-01-0570-0-00
 PP Seninky č. 3 10205574  4-11-01-0570-0-00
 PP Strakovského potoka č. 3 10193221 4-11-01-0570-0-00
PP Strakovského potoka č. 5 10193915 4-11-01-0570-0-00