Povodňový plán obce SeninkaDůležité kontakty

Tato kapitola obsahuje následující neveřejné informace:
  • Hlásná a hlídková služba
  • Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky
  • Zabezpečení evakuace
  • Zásobování
Některé údaje jsou NEVEŘEJNÉ a jsou dostupné pouze autorizovaným uživatelům. Přístup vyřizuje správce aplikace dle stanovených pravidel.

Hlásná a hlídková služba

Kontakty na osoby zajišťující hlásnou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.3)

Jméno a příjmení Adresa (neveřejná) Telefon Mobil (neveřejný)
Simona Cedidlová 571 446 090
Kateřina Zukalová  

 

Kontakty na osoby zajišťující hlídkovou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.4)

Jméno a příjmení Adresa (neveřejná) Mobil (neveřejný)
Petr Svirák
Pavel Šťastný

 

Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky

Subjekty poskytující technické a materiální prostředky k provádění záchranných a zabezpečovacích prací

Typ techniky Subjekt Zodpovědná osoba Adresa Telefon 
traktor VHCT SENPOL, s.r.o. Milan Hanulík Seninka 100 731 504 084
traktor Pila Seninka Lubomír Cedidla Seninka 104 604 520 043
nákladní a osobní automobil Tošvito, s.r.o. Miroslav Tomanec  Seninka 1 603 260 001
Hasičské auto, osobní auto SDH Seninka Pavel Pisklák Seninka 49 603 171 704

 

Zabezpečení evakuace

Místa evakuace, náhradního ubytování evakuovaných osob na území obce Seninka

Místo Typ Adresa Kontaktní osoba Telefon  Ubytovací kapacita
Kulturní dům Místo shromažďování, ubytování Seninka 49 Zukalová Kateřina
Simona Cedidlová
604 785 208,
736 747 475
15

 

Evakuace hospodářských zvířat

Způsob evakuace
Adresa Zodpovědná osoba Telefon  Zhruba počet zvířat
Vyhnání do kopců Seninka 100 Milan Hanulík 731 504 084 100

 

Zásobování

Subjekty zajišťující nouzové zásobování potravinami

Subjekt Adresa Kontaktní osoba Telefon
COOP jednota - Seninka Seninka 66, 75611 Seninka  Andrea Hromadová 571 446 140

Subjekty zajišťující nouzové zásobování pitnou vodou

Subjekt Adresa Telefon
Vodovody a kanalizace Vsetín Jasenická 1106, 75511 Vsetín 571 484 011, 571 484 041-nepřetržitě