Povodňový plán obce SeninkaCharakteristika ohrožených objektů

Seznam ohrožených objektů

Při povodňových situacích může dojít k ohrožení objektů srážkami, zpětným vzdutím, splachy z polí i nefunkční kanalizací.

Na území obce Seninka je při povodni ohrožováno 9 budov, které trvale obývá 8 obyvatel, z toho 2 patří do rizikové skupiny (starší 70 let, osoby ZTP). V případě protržení vodního díla Seninka je dále ohroženo 5 budov, počet obyvatel 9, z toho 4 patří do rizikové kategorie (starší 70 let, osoby ZTP). Tato hodnota se ale bude v průběhu let měnit, a to například v souvislosti s demografickým vývojem obce.
Dále jsou v případě protržení vodního díla ohroženy 3 objekty, které jsou zároveň i ohrožujícími objekty. Tyto objekty je nutno varovat, případně evakuovat.
Při povodni významného rozsahu je potenciálně ohroženo dalších 40 budov a 120 obyvatel.
Ohrožené objekty na území obce Seninka - agregované

 

Ohrožené objekty v obci Seninka

Ohrožující objekty

V záplavovém území vodních toků v katastru obce se nenachází žádné ohrožující objekty, ale v případě protržení vodního díla Seninka jsou ohrožující 3 objekty, které by mohly být při povodni zdrojem ohrožení (např. vlivem úniku nebezpečných látek či uvolnění většího množství materiálu do vodního toku). Jedná se o VHCT SENPOL, s.r.o., Pila Seninka a Zemědělský objekt.
Ohrožující objekty na území obce Seninka
Kontaminovaná místa na území obce Seninka

Ohrožené ohrožující objekty (agregované) v povodňovém plánu obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.
 

Povodňové plány vlastníků nemovitostí (PPVN)

Pro stavby ohrožené povodněmi, které se nacházejí v záplavovém území nebo mohou zhoršit průběh povodně, zpracovávají povodňové plány pro svou potřebu a pro součinnost s povodňovým orgánem obce jejich vlastníci.

Povodňový orgán obce potvrzuje soulad věcné a grafické části povodňových plánů vlastníků (uživatelů) pozemků a staveb, pokud se nacházejí v záplavovém území nebo zhoršují průběh povodně, s povodňovým plánem obce Seninka.

Všechny povodňové plány, jak od občanů, tak od právnických osob, které jsou nebo budou v budoucnu zpracovány, jsou uloženy na obecním úřadě Seninka u předsedy povodňové komise obce.