Povodňový plán obce SeninkaHladinoměry - Seninka

Seninka (Seninka)

Vodočetná lať pro vizuální kontrolu výšky hladiny je umístěna na vodním toku Seninka na břehové zdi na mostě u č. p. 78. Provozovatelem je obec Seninka.