Povodňový plán obce SeninkaPříslušný povodňový orgán

Řízení ochrany před povodněmi zabezpečují povodňové orgány. Řízení ochrany před povodněmi zahrnuje přípravu na povodňové situace, řízení, organizaci a kontrolu všech příslušných činností v průběhu povodně a v období následujícím bezprostředně po povodni včetně řízení, organizace a kontroly činnosti ostatních účastníků ochrany před povodněmi. Povodňové orgány se při své činnosti řídí povodňovými plány.

V době mimo povodeň jsou povodňovými orgány:

Seninka 49, 756 11 Seninka
Tel.: 571 446 090
E-mail: ou@seninka.cz
Svárov 1080, 755 24 Vsetín
Tel.: 571 491 111
E-mail: e-podatelna@mestovsetin.cz

Vedoucí odboru životního prostředí - Ing. Jindra Tesařová
Tel.: 571 491 714
E-mail: jindra.tesarova@mestovsetin.cz

Referent vodního hospodářství - Ing. Mgr. Kamila Čížová
Tel.: 571 491 703
E-mail: kamila.cizova@mestovsetin.cz
třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín
Tel.: 577 043 111
E-mail: podatelna@kr-zlinsky.cz

Vedoucí odboru životního prostředí - Ing. Jana Káčerová
Tel.: 577 043 350
E-mail: jana.kacerova@kr-zlinsky.cz

Vedoucí oddělení vodního hospodářství - Ing. Dana Zápecová
Tel.: 577 043 357
E-mail: dana.zapecova@kr-zlinsky.cz

Ministerstvo životního prostředí; zabezpečení přípravy záchranných prací přísluší Ministerstvu vnitra