Povodňový plán města PřeloučPOVODŇOVÝ PLÁN města Přelouč

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Labe, státní podnik
Č. j.: PLa/Kc/2022/051336; ze dne 08. 12. 2022
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Přelouč, Odbor stavební
Č. j.: MUPC 12463/2023; ze dne 07. 07. 2023
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 06. 06. 2023
offline verze 06. 06. 2023
digitalizovaná verze 06. 06. 2023
databáze POVIS 06. 06. 2023
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i