Povodňový plán města PřeloučPOVODŇOVÝ PLÁN města Přelouč

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Labe, s. p.
Č. j.: VHD/15/16527; ze dne 15. 06. 2015
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Přelouč, Odbor stavební
Č. j.: MUPC17487/2015; ze dne 29. 10. 2015
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 29. 05. 2015
offline verze 29. 05. 2015
digitalizovaná verze 29. 05. 2015
databáze POVIS 29. 05. 2015
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i