Povodňový plán města PřeloučDůležité kontakty

Tato kapitola obsahuje následující neveřejné informace:
  • Hlásná a hlídková služba
  • Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky
  • Zabezpečení evakuace
  • Zásobování
Některé údaje jsou NEVEŘEJNÉ a jsou dostupné pouze autorizovaným uživatelům. Přístup vyřizuje správce aplikace dle stanovených pravidel.

Hlásná a hlídková služba

Hlásnou a hlídkovou službu zajišťují členové povodňové komise, případně příslušníci policejního nebo hasičského sboru vybraní předsedou povodňové komise města.

 

Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky

Subjekty poskytující technické a materiální prostředky k provádění záchranných a zabezpečovacích prací

Subjekt Typ techniky Adresa Kontaktní osoba Telefon
JSDH Přelouč hasičský vůz,
člun,
čerpadla
Zborovská 54, Přelouč Martin Macháček 466 958 891
Technické služby města Přelouče nákladní vozidla,
nakládací technika,
zvedací technika,
písek,
pracovní síla
Českobratrská 88, Přelouč Martin Šmíd, starosta města 734 335 323

 

Zabezpečení evakuace

Místa evakuace, náhradního ubytování a stravování evakuovaných osob na území města Přelouč

Místo Typ Adresa Kontaktní osoba Telefon (neveřejný) Ubytovací kapacita Stravovací kapacita
ZŠ Přelouč shromáždění / stravování / ubytování Masarykovo nám. 50, 535 33 Přelouč Mgr. Hana Konvalinková - ředitelka 100 100

 

Zásobování

Subjekty zajišťující nouzové zásobování pitnou vodou

Subjekt Adresa Telefon
Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., provozní středisko Přelouč Trstenická 1490, 535 01 Přelouč 466 959 113