Povodňový plán města PřeloučHydrologické údaje

Základní údaje o vodních tocích na území města Přelouč

Přehled vodních toků a jejich správců na území města Přelouč a v jeho okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".

Nejvýznamnějším vodním tokem na správním území města Přelouč je řeka Labe. Délka toku činí 358,3 km a plocha povodí 49 933 km2 (v Česku; celková délka je 1 154 km a celková plocha povodí 144 055 km2). Územím města Přelouč protéká Labe v jeho severní části, východo-západním směrem. 

Okrajovými částmi území Přelouče protékají dva drobné vodní toky Lipoltická svodeň a Brložský potok. Specifické místo mezi drobnými vodními toky zaujímá Švarcava, která částečně zatrubněná protéká centrem zástavby v Přelouči.

Na území katastru se nenachází žádné vodní dílo I. a II. kategorie. Na území města se nachází jez Přelouč, který spadá do III. kategorie TBD. Nachází se zde také několik vodních děl IV. kategorie. Severovýchodně se nachází vodní nádrž Buňkov o rozloze 57 ha a v intravilánu města se nachází Račanský rybník (0,37 ha). Na katastru města se také nachází zaplavený pískovcový lom.

Základní hydrologické charakteristiky vodního toku Labe

Místo profiluř. kmQa [m3/s]N-leté průtoky [m3/s]
151050100
Hlásný profil kat. A Přelouč (Labe) 950,95 53,5 285 502 602 845 956

 

N-leté průtoky dalších vodních toků

Místo profiluN-leté průtoky [m3.s-1]
1252050100
Švarcava - nad zatrubněním 0,97 1,64 2,70 5,50 7,72 9,65
Lipoltická svodeň - Tupesy 0,6 - 1,7 3,3 4,6 5,7
Brložský potok - Škudly 2,0 - 5,4 7,6 14,6 18,0

 

Vodní toky na území města Přelouč


Základní údaje o vodních dílech na území města Přelouč

Přehled vodních děl na území města Přelouč naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní díla".
Na území města Přelouč se také nachází několik vodních nádrží, např. Buňkov, Březinský rybník, Čepkovo jezírko, Lohenické jezero, Račanský rybník nebo Houser.