Povodňový plán města PřeloučSprávci vodních toků

Přehled vodních toků a jejich správců na území města Přelouč a v okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazované vrstvě "Vodní toky".

V této kapitole jsou uvedeny vodní toky, které ovlivňují povodňovou situaci a odtokové poměry v zájmovém území.

  • Vodní toky ve správě Povodí Labe, státní podnik
Správce:
Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové 3
Závod Roudnice nad Labem, Nábřežní 311, 413 01 Roudnice nad Labem
Tel.: 416 805 511


Přímý výkon správy toku:
Provozní středisko Pardubice, Cihelna 135, 530 09 Pardubice
Vedoucí provozního střediska: Zdeněk Píša
Tel.: 466 868 420
E-mail: pisaz@pla.cz
Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze Plán spojení na důležité organizace
Název vodního toku IDVT ČHP
Labe 10100002 1-03-04-0453-0-00 | 1-03-04-0550-0-00 | 1-03-04-0570-0-00 |
1-03-04-0590-0-00 | 1-03-04-0610-0-00 | 1-03-04-0660-0-00
Správce:
Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové 3
Závod Pardubice, Cihelna 135, 530 09 Pardubice
Tel.: 466 868 211


Přímý výkon správy toku:
Provozní středisko Pardubice, Cihelna 135, 530 09 Pardubice
Vedoucí provozního střediska: Bc. Karel Koudela
Tel.: 466 868 240
E-mail: koudelak@pla.cz

Správa vodních toků Povodí Labe s. p., spravuje tyto vodní toky a také některé další vodní toky na území města Přelouč, které nedosahují délky 0,5 km. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Název vodního toku IDVT ČHP
Brložský potok 10185490 1-03-04-0670-0-00 | 1-03-04-0690-0-00
Lipoltická svodnice 10185488 1-03-04-0560-0-00
Sopřečský potok 10185489 1-03-04-0600-0-20
Odpad Přelouč A, Živanická svodnice 10174670 1-03-04-0580-0-00
Senický p. 10174824 1-03-04-0680-0-00
Neratovský p. 10174678 1-03-04-0580-0-00
Švarcava 10174705 1-03-04-0590-0-00
bezejmenný tok 10174656 1-03-04-0560-0-00
bezejmenný tok 10174707 1-03-04-0590-0-00
bezejmenný tok 10174660 1-03-04-0560-0-00
ze slepého ramene za Přeloučí 10146622 1-03-04-0590-0-00
bezejmenný tok 10174662 1-03-04-0560-0-00
bezejmenný tok 10174706 1-03-04-0590-0-00
rameno Labe Semín 10174773 1-03-04-0610-0-00
bezejmenný tok 10174657 1-03-04-0560-0-00
*zakrytý 14000666 1-03-04-0590-0-00

 

  • Vodní toky, jejichž správcovství se neurčuje

Zde jsou vypsány pouze vodní toky delší než 0,5 km. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Název vodního toku IDVT ČHP
HMZ 10174633 10174633 1-03-04-0560-0-00
Odpad Přelouč větev Ae 10174673 1-03-04-0580-0-00
Odpad Přelouč větev Ad 10174675 1-03-04-0580-0-00
HMZ 10174654 10174654 1-03-04-0560-0-00
bezejmenný tok 10174676 1-03-04-0580-0-00
HMZ 10174674 10174674 1-03-04-0580-0-00
bezejmenný tok 10174693 1-03-04-0580-0-00
HMZ 10174846 10174846 1-03-04-0680-0-00
Odpad Přelouč větev Ac 10174664 1-03-04-0570-0-00
HMZ 10174851 10174851 1-03-04-0690-0-00