Povodňový plán města PřeloučHladinoměry - Přelouč

Přelouč (Labe)

Hlásný profil kategorie A Přelouč, Labe je umístěn v Přelouči asi 200 m pod elektrárnou na pravém břehu. Provozovatelem je ČHMÚ.

Přelouč - Štěpánov (bezejmenný tok)

Hladinoměrná stanice Přelouč - Štěpánov se nachází na silničním mostě komunikace č. 32218 přes bezejmenný tok (10174660) na okraji základní sídelní jednotky. Profil je kontrolován hlídkovou službou a je také vybaven automatickým přenosem dat s možností zasílání varovných sms zpráv. Příjemce zpráv hlídkové služby o výšce hladiny je Městský úřad Přelouč. Město dále varuje obce Semín a Řečany nad Labem, které se nachází níže na toku Labe a také informuje příslušné ORP (Přelouč).

Tupesy (Lipoltická svodnice)

Hladinoměrná stanice Tupesy se nachází na silničním mostě přes Lipoltickou svodnici. Profil monitoruje hlídková služba města, dále je profil vybaven automatickým přenosem dat s možností zasílání varovných sms zpráv. Příjemce zpráv hlídkové služby o výšce hladiny je Městský úřad Přelouč. Město dále varuje obce Semín a Řečany nad Labem, které se nachází níže na toku Labe a také informuje příslušné ORP (Přelouč).