Povodňový plán obce PřáslavicePOVODŇOVÝ PLÁN obce Přáslavice

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Moravy, s. p.
Č. j.: PM467/2015-219/To; ze dne 30. 03. 2015
Lesy České republiky, s. p.
Č. j.: LCR957/001017/2015; ze dne 16. 04. 2015
Státní pozemkový úřad
Č. j.: SPU 437707/2013; ze dne 11. 11. 2013
Ministerstvo obrany
Č. j.: ; ze dne 12. 10. 2013
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Magistrát města Olomouce, Odbor ochrany
Č. j.: SMOL/087894/2015/OCHR/Fal; ze dne 30. 04. 2015
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 01. 06. 2023
offline verze 01. 06. 2023
digitalizovaná verze 01. 06. 2023
databáze POVIS 01. 06. 2023
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i