Povodňový plán obce PřáslavicePOVODŇOVÝ PLÁN obce Přáslavice

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Moravy, s. p.
Č. j.: PM-25395/2023/5419-TK; ze dne 20. 06. 2023
Lesy České republiky, s. p.
Č. j.: LCR957/053199/2023; ze dne 14. 06. 2023
Státní pozemkový úřad
Č. j.: SPU 437707/2013; ze dne 11. 11. 2013
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Magistrát města Olomouce, Odbor ochrany
Č. j.: SMOL/200660/2023/OCHR/HPOO/Dro; ze dne 03. 07. 2023
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 01. 06. 2023
offline verze 01. 06. 2023
digitalizovaná verze 01. 06. 2023
databáze POVIS 01. 06. 2023
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i