Povodňový plán obce PřáslavicePříslušné související povodňové komise

Povodňovou komisi obce zřizuje rada obce k plnění úkolů při ochraně před povodněmi.

Po dobu povodně jsou povodňovými orgány:

Přáslavice 23, 783 54 Přáslavice
Tel: 587 408 870
E-mail: obecpraslavice@email.cz
Horní náměstí 583 – radnice, 779 11 Olomouc
Tel: 602 718 660
E-mail:
 odb.ochrany@olomouc.eu
Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc
Tel: 585 508 111
E-mail: posta@olkraj.cz
  • Ústřední povodňová komise
Vršovická 1442/ 65, 100 10 Praha 
Tel:
267 121 111

E-mail: povodnova_sluzba@mzp.cz
Podrobné kontakty na všechny členy povodňových komisích jsou uvedeny v kapitole Povodňové komise.

Pokud dojde k vyhlášení krizového stavu podle zákona č.240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů přejímá řízení ochrany před povodněmi orgán, který je k tomu podle tohoto zákona příslušný.