Povodňový plán obce PřáslaviceDůležité kontakty

Tato kapitola obsahuje následující neveřejné informace:
  • Hlásná a hlídková služba
  • Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky
  • Zabezpečení evakuace
  • Zásobování
Některé údaje jsou NEVEŘEJNÉ a jsou dostupné pouze autorizovaným uživatelům. Přístup vyřizuje správce aplikace dle stanovených pravidel.

Hlásná a hlídková služba

Kontakty na osoby zajišťující hlásnou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.3)

Jméno a příjmení Funkce Adresa (neveřejná) Telefon Mobil (neveřejný)
Ing. Jitka Ivanová Starostka 587 408 870
Miroslava Tomaštíková Místostarosta  

 

Kontakty na osoby zajišťující hlídkovou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.4)

Jméno a příjmení Funkce Adresa (neveřejná) Telefon Mobil (neveřejný)
Ing. Jitka Ivanová Starostka 587 408 870
Josef Mück Velitel JSDH  
Libuše Hrošová Starosta SDH  

 

Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky

Subjekty poskytující technické a materiální prostředky k provádění záchranných a zabezpečovacích prací

Typ techniky Vlastník Adresa (neveřejná) Kontaktní osoba Telefon (neveřejný)
Malotraktor Obec Přáslavice Antonín Erbes
Stavební stroje Josef Jahn Josef Jahn
Stavební stroje Ludvík Chodil Ludvík Chodil

 

Zabezpečení evakuace

Místa evakuace, náhradního ubytování a stravování evakuovaných osob na území obce Přáslavice

Místo Typ Adresa Kontaktní osoba Telefon (neveřejný) Ubyt./strav.kap
Víceúčelové centrum Shromaždiště, ubyt.+strav. Přáslavice 23 Ing. Jitka Ivanová 150/150

 

Zásobování 

Subjekty zajišťující nouzové zásobování pitnou vodou

Subjekt Adresa Kontakt
Moravská vodárenská, a. s. Tovární 41, Olomouc 585 536 230; 585 536 246

 

Subjekty zajišťující nouzové zásobování potravinami

Subjekt Adresa Kontaktní osoba Kontakt
Potraviny Jiří Dočkal Přáslavice 259 Jiří Dočkal 776 778 068