Povodňový plán obce PřáslaviceSprávci vodních toků

Přehled vodních toků a jejich správců na území obce Přáslavice a v okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".

V této kapitole jsou uvedeny vodní toky, které ovlivňují povodňovou situaci a odtokové poměry v zájmovém území.

  • Vodní toky ve správě Povodí Moravy, s. p.

Správce:
Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, 602 00 Brno
Tel: 541 637 111
E-mail: info@pmo.cz


Závod:
Horní Morava, U Dětského domova 263, 772 11 Olomouc 
Tel: 585 711 217 
E-mail: sekretariatZHM@pmo.cz


Přímý výkon správy toku: 
Provoz Olomouc, U Dětského domova 263, 772 11 Olomouc
Vedoucí provozu: Josef Holásek
Tel: 
585 711 229
E-mail: provozolomouc@pmo.cz

Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze Plán spojení na důležité organizace

Správa vodních toků Povodí Moravy, s. p. spravuje na území obce Přáslavice pouze tento vodní tok. 

Název vodního toku IDVT ČHP
Beroňka 10193090 4-10-03-1180-0-00

 

  • Vodní toky ve správě Lesy ČR, s. p.

Správce:
Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106, 500 08 Hradec Králové
Tel: 956 999 111
E-mail: lesycr@lesycr.cz


Přímý výkon správy toku:
ST - oblast povodí Moravy, Vsetín
Vedoucí - Bc. Karel Vašek
Tel: 956 957 111
E-mail: st957@lesycr.cz


Příslušný správce VT na území obce:
Rajon 706 - Ing. Petr Onderka 
Tel: 724 623 865, 956 957 406

E-mail: petr.onderka@lesycr.cz
Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze Plán spojení na důležité organizace

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 0,5 km. Správa vodních toků Lesy ČR, s. p. spravuje tyto vodní toky a také některé další vodní toky na území obce Přáslavice, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Název vodního toku  IDVT ČHP
Vrtůvka, ř. km 0,000-7,042 10200325 4-10-03-1110-0-00
Malá Vrtůvka, ř. km 0,000-2,686 10196426 4-10-03-1110-0-00
Bezejmenný tok 10185715 4-10-03-1110-0-00

 

  • Vodní toky bez určení správce

V této podkapitole jsou vypsány veškeré vodní toky, které na území obce Přáslavice nemají stanového správce. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Název vodního toku IDVT ČHP
Přáslavická svodnice 10194507 4-10-03-1153-0-00
Bezejmenný tok 10194720 4-10-03-1110-0-00