Povodňový plán obce PřáslavicePříslušný povodňový orgán

Řízení ochrany před povodněmi zabezpečují povodňové orgány. Řízení ochrany před povodněmi zahrnuje přípravu na povodňové situace, řízení, organizaci a kontrolu všech příslušných činností v průběhu povodně a v období následujícím bezprostředně po povodni včetně řízení, organizace a kontroly činnosti ostatních účastníků ochrany před povodněmi. Povodňové orgány se při své činnosti řídí povodňovými plány.

V době mimo povodeň jsou povodňovými orgány:

Přáslavice 23, 783 54 Přáslavice
Tel: 587 408 870
E-mail: podatelna@praslavice.com
Horní náměstí č. p. 583, 779 11 Olomouc
Tel: 585 513 111
E-mail: podatelna@olomouc.eu

Odbor životního prostředí 
Hynaisova 10, 779 00 Olomouc
Vedoucí odboru -
 RNDr. Petr Loyka, CSc.
Tel: 588 488 310, 606 705 971
E-mail: petr.loyka@olomouc.eu

Oddělení vodního hospodářství 
Vedoucí oddělení -
 Ing. Hana Zvoníčková
Tel: 588 488 320, 606 746 713
E-mail: hana.zvonickova@olomou.eu
Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc
Tel: 585 508 111
E-mail: posta@olkraj.cz

Odbor ŽP a zemědělství - Mgr. Ing. Jitka Hejlová
Jeremenkova 40b, RCO, 779 00 Olomouc
Tel: 585 508 402
E-mail: j.hejlova@olkraj.cz

Oddělení vodního hospodářství 
Vedoucí oddělení - 
 Ing. Jana Breškovcová 
Tel: 585 508 405, 725 765 679
E-mail: j.breskovcova@olkraj.cz

Ministerstvo životního prostředí; zabezpečení přípravy záchranných prací přísluší Ministerstvu vnitra