Povodňový plán obce PřáslaviceHydrologické údaje

Základní údaje o vodních tocích na území obce Přáslavice

Přehled vodních toků a jejich správců na území obce Přáslavice a v jejím okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".

Vodní toky na území obce Přáslavice spadají do působnosti Povodí Moravy, s. p.

Správním obvodem obce Přáslavice protéká vodní tok Vrtůvka. Celková délka vodního toku činí cca 12,3 km. Vrtůvka protéká severní a severovýchodní částí správního obvodu. Na vodním toku se nachází nádrž Vrtůvka s celkovou rozlohou 7 740 m2 a objemem 9 280 m3 (při provozní hladině). Koryto vodního toku Vrtůvka procházelo středem území, kde měla být vybudována nádrž a tak bylo zvoleno řešení průtočné nádrže.

Přáslavická svodnice o celkové délce cca 7 km začíná západně od Přáslavic a je zaústěna u Holic do Hamerského náhonu.

 

Vodní toky na území obce Přáslavice

 

Základní údaje o vodních dílech na území obce Přáslavice

Přehled vodních děl na území obce Přáslavice a v jejím okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní díla".
V obci Přáslavice se nachází jedno vodní dílo. Jedná se o vodní nádrž Vrtůvka, v severovýchodní části obce. Nádrž je napájena stejnojmenným vodním tokem a je potřeba ji věnovat zvýšenost pozornost, s ohledem na bezpečnost území obce.