Povodňový plán města Police nad MetujíPOVODŇOVÝ PLÁN města Police nad Metují

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Labe, státní podnik
Č. j.: PLa/2019/042025; ze dne 30. 09. 2019
Lesy České republiky, s.p.
Č. j.: LCR953/005066/2019; ze dne 17. 10. 2019
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Náchod, Odbor životního prostředí
Č. j.: MUNAC88568/2019/ŽP; ze dne 22. 10. 2019
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 09. 06. 2023
offline verze 09. 06. 2023
digitalizovaná verze 09. 06. 2023
databáze POVIS 09. 06. 2023
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i