Povodňový plán města Police nad MetujíDůležité kontakty

Tato kapitola obsahuje následující neveřejné informace:
 • Hlásná a hlídková služba
 • Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky
 • Zabezpečení evakuace
 • Zásobování
Některé údaje jsou NEVEŘEJNÉ a jsou dostupné pouze autorizovaným uživatelům. Přístup vyřizuje správce aplikace dle stanovených pravidel.

Hlásná a hlídková služba

Kontakty na osoby zajišťující hlásnou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.3)

Jméno a příjmení Adresa Telefon Mobil (neveřejný)
Mgr. Jiří Škop 491 541 114
Radek Starý 491 541 118

 

Kontakty na osoby zajišťující hlídkovou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.4)

Jméno a příjmení Adresa Telefon Mobil (neveřejný) Sledovaná oblast
Milan Kozár   Hony
Zdeněk Kaufman     Pěkov
Jakub Pokorný     Pěkov
Marek Čáp     Pěkov
Michal Vacek     Hlavňov
Martin Vaniš     Hlavňov
Milan Rotter     Hlavňov

 

Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky

Subjekty poskytující technické a materiální prostředky k provádění záchranných a zabezpečovacích prací

Typ techniky Subjekt Adresa Telefon
 • pytle, písek, lana, háky, pomůcky PO
 • 2x kalové čerpadlo elektrické
 • 1x kalové čerpadlo motorové
 • ruční nářadí
 • terénní automobil
 • čtyřkolka
 • 2x elektrocentrála
 • 2x motorová pila
 • 2x norná stěna
JSDHO Police nad Metují Radimovská 81,
549 54 Police nad Metují, Velká Ledhuje
velitel: Jiří Hubka
725 086 504

 • dopravní automobil
JSDHO Police nad Metují - družstvo Pěkov Pěkov 156,
549 54 Police nad Metují - Pěkov
velitel: Michal Rössel
 • dopravní automobil
 • motorová pila
 • elektrocentrála
JSDHO Police nad Metují - družstvo Velká Ledhuje Radimovská 81,
549 54 Police nad Metují, Velká Ledhuje
velitel: Aleš Trojtl
 • dopravní automobil
 • 1x elektrické kalové čerpadlo
 • 1x motorové kalové čerpadlo
JSDHO Police nad Metují - družstvo Hlavňov Hlavňov 125,
549 54 Police nad Metují - Hlavňov
velitel: Michal Vacek
 • 3x osobní automovil
Město Police nad Metují Masarykovo náměstí 98,
549 54 Police nad Metují
starosta: Ing. Jiří Škop
491 541 114
 • ruční nářadí
 • nákladní automobil
 • traktor
 • multikára
 • elektrocentrála
 • motorová pila
Technické služby V Domkách 80
549 54 Police nad Metují
ředitel TS: Ing. Aleš Freiwald
725 518 138

 

Zabezpečení evakuace

Místa evakuace, náhradního ubytování a stravování evakuovaných osob na území města Police nad Metují

Místo Typ Adresa Kontaktní osoba Telefon Ubytovací kapacita Stravovací kapacita
Městský úřad Shromáždění Masarykovo náměstí 98, 549 54 Police nad Metují Mgr. Jiří Škop

606 719 554

0 0
ZŠ a MŠ Police nad Metují Ubytování / stravování Na Babí 190, 549 54 Police nad Metují, Velká Ledhuje Mgr. Karel Nývlt

608 036 000 491 580 086

300 300
Pellyho domy Ubytování / stravování Masarykovo náměstí 75, 549 54 Police nad Metují Mgr. Jiří Škop

606 719 554

 100

100

 

Zásobování

Subjekty zajišťující nouzové zásobování pitnou vodou

Subjekt Adresa Kontaktní osoba Telefon
VaK Náchod, a.s. Kladská 1521, Náchod-Běloves Ing. Alexandra Chobotská 491 419 229
vrtaný pramen "Julinka" Masarykovo náměstí, Police nad Metují Mgr. Jiří Škop starosta: Ing. Jiří Škop
491 541 114
Balení stolní vody Masarykovo náměstí 98, 549 54 Police nad Metují Mgr. Jiří Škop starosta: Ing. Jiří Škop
491 541 114