Povodňový plán SO ORP KuřimEvidenční listy hlásných profilů

Evidenční listy hlásných profilů jsou zpracovány správci povodí nebo ČHMÚ pro všechny hlásné profily kategorie A a B. Obsahují především informace o umístění profilu, vodní stavy pro vybrané N-letosti a vodní stavy odpovídající průtoky pro jednotlivé stupně povodňové aktivity. Evidenční listy vybraných hlásných profilů kategorie C, které jsou vybaveny elektronickým snímačem hladiny a dálkovým přenosem informací, jsou vygenerovány systémem na základě naměřených dat.


Evidenční list hlásného profilu kategorie A Veverská Bítýška (Svratka)

 

Evidenční list hlásného profilu kategorie C Česká (Drážní potok)

Evidenční list hlásného profilu kategorie C Chudčice (Chudčický potok)

Evidenční list hlásného profilu kategorie C Chudčice I (Kuřimka)

Evidenční list hlásného profilu kategorie C Chudčice II (Kuřimka)

Evidenční list hlásného profilu kategorie C Kuřim (Kuřimka - HP1)

Evidenční list hlásného profilu kategorie C Kuřim (Kuřimka - HP2)

Evidenční list hlásného profilu kategorie C Kuřim (Kuřimka - HP3)

Evidenční list hlásného profilu kategorie C Moravské Knínice (Kuřimka)

Evidenční list hlásného profilu kategorie C Veverská Bítýška (Bílý potok)