Povodňový plán SO ORP KuřimHladinoměry - Kuřim

Česká (Drážní potok)

Hlásný profil kat. C se nachází v obci Česká u objektu č. p. 181. Hladinoměr nemá stanovené hodnoty SPA a neposkytuje online přenos aktuálního stavu hladiny. Provozovatelem hladinoměru je obec Česká.

Chudčice (Chudčický potok)

Hlásný profil kat. C se nachází v místě vtoku do zatrubnění Chudčického potoka v ř. km 1,415 (pod silničním mostem na silnici č. III/38529). Hodnoty SPA jsou stanoveny od horní hrany zatrubnění. Hladinoměr neposkytuje online přenos aktuálního stavu hladiny. Provozovatelem hladinoměru je obec Chudčice.

Chudčice II (Kuřimka)

Hlásný profil kat. C se nachází v místě betonové mostní konstrukce v intravilánu obce na vodním toku Kuřimka v ř. km 1,035. Hladinoměr je tvořen pouze vodočetnou latí a neposkytuje online přenos aktuálního stavu hladiny. Hodnoty SPA jsou stanoveny od spodní hrany mostovky. Provozovatelem hladinoměru je obec Chudčice.

Chudčice I (Kuřimka)

Hlásný profil kat. C je umístěn na mostní konstrukci ev. č. 386-004 na p. č. 2510 přes vodní tok Kuřimka na území obce Moravské Knínice. Čidlo je vybaveno automatickým přenosem dat a zasíláním varovných sms. Provozovatelem hladinoměru je obec Chudčice.

Kuřim (Kuřimka - HP1)

Hlásný profil kat. C je umístěn na mostní konstrukci na toku Kuřimka v ř. km 9,426, v ulici Pod Zárubou. Provozovatelem hladinoměru je město Kuřim.

Kuřim (Kuřimka - HP2)

Hlásný profil kat. C je umístěn na mostní konstrukci na toku Kuřimka v ř. km 8,983, v ulici Havlíčkova. Provozovatelem hladinoměru je město Kuřim.

Kuřim (Kuřimka - HP3)

Hlásný profil kat. C je umístěn na mostní konstrukci na toku Kuřimka v ř. km 7,321, v ulici U Rybníka. Provozovatelem hladinoměru je město Kuřim.

Moravské Knínice (Kuřimka)

Hlásný profil kat. C leží v profilu silničního mostu v ř. km 5,38 na vodním toku Kuřimka, na ulici Dolní Branka. SPA se vyhlašuje dle průtoků: I. SPA při 3,4 m3/s, II. SPA při 5,8 m3/s a III. SPA při 8,8 m3/s. Provozovatelem hladinoměru je obec Moravské Knínice.

Veverská Bítýška (Bílý potok)

Hlásný profil kat. C se nachází na ulici Na Bílém potoce u školy (č. p. 906). Hladinoměr neposkytuje online přenos aktuálního stavu hladiny. Provozovatelem hladinoměru je městys Veverská Bítýška.

Veverská Bítýška (Svratka)

Hlásný profil kat. A se nachází na pravém břehu vodního toku Svratka v ř. km 66,70 pod mostem na území městyse Veverská Bítýška. Platnost SPA je pro úsek toku Tišnov - VD Brno. Provozovatelem hladinoměru je ČHMÚ Brno.