KATEGORIE:
C
EVIDENČNÍ LIST HLÁSNÉHO PROFILU
Kuřim (Kuřimka - HP3)
Tok: Kuřimka
Stanice: Kuřim (Kuřimka - HP3)
GPS: 49.294685°N, 16.523476°E
Obec: Kuřim
ORP: Kuřim
Kraj: Jihomoravský
Hlásný profil kat. C je umístěn na mostní konstrukci na toku Kuřimka v ř. km 7,321, v ulici U Rybníka. Provozovatelem hladinoměru je město Kuřim.
Číslo hydrologického pořadí: 4-15-01-1420-0-00
Průměrný vodní stav: 20 cm
Provozovatel stanice: Město Kuřim
Poznámka:
wms_el_zabaged wms_el_hladinomer
Stupně povodňové aktivity (cm)
I.SPA bdělost
90
II.SPA pohotovost
110
III.SPA ohrožení
130
Četnost hlášení SPA
I.SPA každých 20 min
II.SPA každých 10 min
III.SPA každých 5 min
Vodočetná lať: ANO
Přenos dat: ANO
SMS: ANO
Centrum automatického sběru dat: http://www.hladiny.cz
Naměřená data jsou dostupná na: https://www.hladiny.cz/cz/#lvs#graph#50553#H3-Kurim
export evidenčního listu: 19.05.2024 21:56
Veškerá uváděná data jsou bez právní záruky.