Povodňový plán SO ORP KuřimPříslušný povodňový orgán

Řízení ochrany před povodněmi zabezpečují povodňové orgány. Řízení ochrany před povodněmi zahrnuje přípravu na povodňové situace, řízení, organizaci a kontrolu všech příslušných činností v průběhu povodně a v období následujícím bezprostředně po povodni včetně řízení, organizace a kontroly činnosti ostatních účastníků ochrany před povodněmi. Povodňové orgány se při své činnosti řídí povodňovými plány.

V době mimo povodeň jsou povodňovými orgány:

Jungmannova 968/75, 664 34 Kuřim
Tel.: 541 422 311
E-mail: posta@radnice.kurim.cz

Odbor stavební a životního prostředí
Vedoucí odboru
 - Ing. František Macek

Tel.: 541 422 313, mob.: 775 577 826
E-mail: macek@kurim.cz


Oddělení životního prostředí
Vedoucí oddělení - Ing. Martina Gibalová
Tel.: 541 422 320, mob.: 604 359 188
E-mail: gibalova@kurim.cz

Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno
Tel.: 541 651 111
E-mail: posta@jmk.cz

Odbor životního prostředí 
Vedoucí odboru - Ing. Mojmír Pehal
Tel.: 541 651 571
E-mail: pehal.mojmir@kr-jihomoravsky.cz

Oddělení vodního a lesního hospodářství
Vedoucí oddělení
 - Ing. Eva Moučková

Tel.: 541 652 693
E-mail: mouckova.eva@kr-jihomoravsky.cz