Povodňový plán SO ORP KuřimSprávci vodních toků

Přehled vodních toků a jejich správců na území SO ORP Kuřim a v jeho okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".

V této kapitole jsou uvedeny vodní toky, které ovlivňují povodňovou situaci a odtokové poměry v zájmovém území.

  • Vodní toky ve správě Povodí Moravy, s. p.
Správce:
Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, 602 00 Brno

Závod:
Závod Dyje, Husova 760, 675 71 Náměšť nad Oslavou
Tel.: 565 382 602
E-mail: sekretariatzd@pmo.cz

Přímý výkon správy toku:
Provoz Brno, K Povodí 10, 617 00 Brno-Komárov
Vedoucí provozu - Ing. Bohuslav Štol
Tel.: 543 423 441
E-mail: provozbrno@pmo.cz
Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze Plán spojení na důležité organizace

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 0,5 km. Správa vodních toků Povodí Moravy, s. p. spravuje tyto vodní toky a také některé další vodní toky na území SO ORP Kuřim, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Název vodního toku IDVT ČHP
Svratka 10100010 4-15-01-1310-0-00, 4-15-01-1410-0-00
Bílý potok 10100127 4-15-01-1400-0-00
Kuřimka 10100442 4-15-01-1420-0-00, 4-15-01-1440-0-00
Čebínský p. 10191724 4-15-01-1250-0-00
Hlinka 10200777 4-15-01-1460-0-00
Chudčický p. 10193673 4-15-01-1440-0-00
Lipůvka 10207095 4-15-01-1420-0-00
Mozovský p. 10187384 4-15-01-1420-0-00
Bukovecký potok 10196118 4-15-01-1410-0-00
Podlesní p. 10200578 4-15-01-1420-0-00
Bezejmenný tok 10194560 4-15-01-1310-0-00
Bezejmenný tok 10205887 4-15-01-1420-0-00
Bezejmenný tok 10188027 4-15-01-1420-0-00

   

  • Vodní toky ve správě Lesy České republiky, s. p.
Správce:
Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

Přímý výkon správy toku:
ST - oblast povodí Dyje, Zámek 6, 675 71 Náměšť nad Oslavou
Tel.: 956 952 111
E-mail: st952@lesycr.cz
Vedoucí ST 
- Ing. Pavel Hopjan

Tel.: 956 952 201, mob.: 724 523 973
E-mail: pavel.hopjan@lesycr.cz

Rajon 204 - příslušný správce VT na území SO ORP:
Ing. Tomáš Moštěk
Tel.: 956 952 404, mob.: 725 257 622
E-mail: tomas.mostek@lesycr.cz
Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze Plán spojení na důležité organizace

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 0,5 km. Správa vodních toků Lesy České republiky, s. p. spravuje tyto vodní toky a také některé další vodní toky na území SO ORP Kuřim, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Název vodního toku IDVT ČHP
Ponávka 10190934 4-15-01-1540-0-00
Batelovský potok 10206295 4-15-01-1430-0-00
Rozdrojovický p. 10199962 4-15-01-1470-1-00
Mniší potok 10207689 4-15-01-1480-0-00
Drážní p. 10195497 4-15-01-1540-0-00
Záhumenský p. 10190169 4-15-01-1540-0-00
Holasický p. 10207406 4-15-01-1310-0-00
Bělečský p. 10187513 4-15-01-1420-0-00
Bezejmenný tok 10200827 4-15-01-1540-0-00
Bezejmenný tok 10195237 4-15-01-1540-0-00

 

  • Vodní toky bez určeného správce

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 0,5 km, které nemají na území SO ORP Kuřim stanoveného správce. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Název vodního toku IDVT ČHP
Bezejmenný tok 10202971 4-15-01-1440-0-00
Bezejmenný tok 10190271 4-15-01-1460-0-00
Bezejmenný tok 10206238 4-15-01-1400-0-00