Povodňový plán SO ORP KuřimPOVODŇOVÝ PLÁN SO ORP Kuřim

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Moravy, s. p.
Č. j.: PM-19647/2024/5419/ju; ze dne 13. 05. 2024
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Krajský úřad Jihomoravského kraje - Odbor životního prostředí
Č. j.: ; ze dne 01. 07. 2015
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 02. 04. 2024
offline verze 02. 04. 2024
digitalizovaná verze 02. 04. 2024
databáze POVIS 02. 04. 2024
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i