Povodňový plán SO ORP HolicePOVODŇOVÝ PLÁN SO ORP Holice

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Lesy ČR, s. p.
Č. j.: LCR947/088453/2021; ze dne 11. 01. 2022
Povodí Labe, státní podnik
Č. j.: PLa/2021/061064; ze dne 05. 01. 2022
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Krajský úřad Pardubického kraje
Č. j.: KrÚ 16257/2022; ze dne 23. 03. 2022
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 10. 12. 2021
offline verze 10. 12. 2021
digitalizovaná verze 10. 12. 2021
databáze POVIS 10. 12. 2021
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i