Povodňový plán SO ORP HoliceEvidenční listy hlásných profilů

Evidenční listy hlásných profilů jsou zpracovány správci povodí nebo ČHMÚ pro všechny hlásné profily kategorie A a B. Obsahují především informace o umístění profilu, vodní stavy pro vybrané N-letosti a vodní stavy odpovídající průtoky pro jednotlivé stupně povodňové aktivity. Evidenční listy vybraných hlásných profilů kategorie C, které jsou vybaveny elektronickým snímačem hladiny a dálkovým přenosem informací, jsou vygenerovány systémem na základě naměřených dat.


Evidenční list hlásného profilu kategorie B Cerekvice nad Loučnou (Loučná)

Evidenční list hlásného profilu kategorie C Býšť (Býšťský potok)

Evidenční list hlásného profilu kategorie C Dolní Roveň (Lodrantka)

Evidenční list hlásného profilu kategorie C Dolní Ředice (Ředický potok)

Evidenční list hlásného profilu kategorie C Holice (Ředický potok)

Evidenční list hlásného profilu kategorie C Chvojenec (IDVT: 10172274)

Evidenční list hlásného profilu kategorie C Ostřetín (Zadní Lodrantka)

Evidenční list hlásného profilu kategorie C Trusnov (Loučná)

Evidenční list hlásného profilu kategorie C Veliny (Velinský potok)