Povodňový plán SO ORP HolicePříslušné související povodňové komise

Povodňovou komisi ORP zřizuje starosta města k plnění úkolů při ochraně před povodněmi.

Po dobu povodně jsou povodňovými orgány:

Holubova 1, 534 01 Holice
Tel.: 466 741 211
E-mail: holice@mestoholice.cz
Komenského nám. 125, 530 02 Pardubice
Tel.: 466 026 111
E-mail: posta@pardubickykraj.cz
  • Ústřední povodňová komise

Vršovická 1442/ 65, 100 10 Praha
Tel.:
 267 121 111

E-mail: povodnova_sluzba@mzp.cz
Podrobné kontakty na všechny členy povodňových komisí jsou uvedeny v kapitole Povodňové komise.

Pokud dojde k vyhlášení krizového stavu podle zákona č.240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů přejímá řízení ochrany před povodněmi orgán, který je k tomu podle tohoto zákona příslušný.

Povodňové komise obcí ve správním území SO ORP Holice: 
Povodňové komise sousedních SO ORP:

 

 

DODĚLAT OSTATNÍ PK PO OBDRŽENÍ DOTAZNÍKŮ