Povodňový plán SO ORP HoliceSprávci vodních toků

Přehled vodních toků a jejich správců na území SO ORP Lysá nad Labem a v okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".

 

  • Vodní toky ve správě Povodí Labe, státní podnik
Správce:
Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec Králové
Závod Pardubice, Cihelna 135, 530 09  Pardubice

Přímý výkon správy toku:

Provozní středisko Mladá Boleslav, Ptácká 288, 293 01 Mladá Boleslav
Tel.: 326 324 294

Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze Plán spojení na důležité organizace

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 3 km. Správa vodních toků Povodí Labe, státní podnik spravuje tyto vodní toky a také některé další vodní toky na území SO ORP Holice, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium. Vodní toky jsou seřazeny dle délky (sestupně).

Název vodního toku IDVT ČHP
Loučná 10100037 1-03-02-0660-0-00, 1-03-02-0680-0-00, 1-03-02-0700-0-00
Ředický potok 10100457 1-03-01-0240-0-00, 1-03-01-0260-0-00
Lodrantka 10185448 1-03-02-0750-0-00, 1-03-02-0770-0-00, 1-03-02-0790-0-00
Zadní Lodrantka 10185449 1-03-02-0831-0-00, 1-03-02-0833-0-00, 1-03-02-0850-0-10
Milenka 10172892 1-03-02-0760-0-00, 1-03-02-0832-0-00
Chvojenecký p. 10185429 1-03-01-0290-0-00
Drahošský potok 10185430 1-03-01-0310-0-00
bezejmenný tok 10172274 1-03-01-0290-0-00
Křivý 10172897 1-03-02-0832-0-00
Roveňská svodnice 10172901 1-03-02-0840-0-00
Struha 10104515 1-03-02-0760-0-00
bezejmenný tok 10172749 1-03-02-0680-0-00
bezejmenný tok 10171077 1-02-02-0700-0-00

 

  • Vodní toky ve správě Lesy České republiky, s. p.
Správce:
Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

Přímý výkon správy toku: 
OŘ východní Čechy, Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
Ing. Karel Fišer
Tel.: 956 947 311
E-mail: or947@lesycr.cz

Rajon 704 - příslušný správce VT na území SO ORP Holice:
Vlastimil Hartman (vodní toky:
Tel.: 725 257 513
E-mail: vlastimil.hartman@lesycr.cz

Rajon 707 - příslušný správce VT na území SO ORP Holice:
Petr Michek (vodní toky: 
Tel.: 725 409 539
E-mail: petr.michek@lesycr.cz
Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze Plán spojení na důležité organizace

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 3 km. Správa vodních toků Lesy České republiky, s. p. spravuje tyto vodní toky a také některé další vodní toky na území SO ORP Holice, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium. Vodní toky jsou seřazeny dle délky (sestupně).

Název vodního toku IDVT ČHP
Brodecký p. 10172250 1-03-01-0280-0-00
Bělečský potok 10100498 1-02-03-0630-0-00
Velinský potok 10101559 1-02-02-0800-0-00
Čermná 10171068 1-02-02-0700-0-00, 1-02-02-0720-0-00, 1-02-02-0730-0-00
Přítok Lodrantky do ryb. Lodrant č. 1 10172801 1-03-02-0750-0-00
Žďárský potok 10185406 1-02-02-0840-0-00, 1-02-02-0850-0-00
PP Velinského potoka ve Velinách č. 2 10391742 1-02-02-0800-0-00
Býšťský p. 10172264 1-03-01-0280-0-00

 

  • Vodní toky bez určení správce

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 3 km.

Název vodního toku IDVT            ČHP
HMZ 10172236 10172236 1-03-01-0260-0-00
HMZ 10172210 10172210 1-03-01-0240-0-00
Točivý 10172845 1-03-02-0770-0-00
HMZ 10172861 10172861 1-03-02-0790-0-00