Povodňový plán SO ORP HoliceOrganizace dopravy

V případě povodně, kdy dojde ke zneprůjezdnění silnic vlivem zaplavení, zanesení nánosy bahna a plavenin, případně při poškození mostních objektů nebo samotného tělesa silnice, požádají Povodňové komise jednotlivých obcí Policii ČR o dočasnou uzavírku uvedených silnic a odklon dopravy, respektive o dočasnou místní úpravu dopravního značení. Vyrozumí se o tom povodňová komise ORP Holice.

Do doby uzavření silnic usměrňují dopravu na zaplavených poškozených nebo znečištěných místních komunikacích, podle konkrétní místní situace, a s ohledem na provádění zajišťovacích a záchranných povodňových prací v obci Povodňové komise dotčených obcí.

Osoby na území dotčených obcí budou o uzavírce silnic a mostů informovány prostřednictvím hlášení místního rozhlasu, případně na místě (osobní sdělení, informační tabule/cedule o uzavírce, řízení provozu Policií ČR). O dlouhodobějších uzavírkách i prostřednictvím úřední desky a webových stránek obce.

Místa dopravních omezení a stanovené objízdné trasy na území SO ORP Holice. 
Místa dopravních omezení na území SO ORP Holice:

Silnice I. třídy:

 • I/35 v obci Chvojenec
 • I/35 v obci Ostřetín
 • I/36 v obci Veliny

Silnice II. třídy:

 • II/298 v obci Býšť u č. p. 122
 • II/298 v obci Býšť u č. p. 303
 • II/322 v obci Dolní Roveň, část Komárov u č. p. 36
 • II/322 v obci Dolní Roveň, část Horní Roveň u č. p. 181
 • II/322 v obci Dolní Roveň, část Litětiny u č. p. 71

Silnice III. třídy a další komunikace:

 • III/29817 v obci Horní Ředice u č. p. 55
 • III/29817 v obci Horní Ředice u č. p. 159
 • III/29817 v obci Dolní Ředice
 • III/32271 v obci Uhersko
Dopravní omezení na území ORP Holice
Objízdné trasy na území ORP Holice
Dopravní omezení a objízdné trasy v povodňovém plánu SO ORP. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.