Povodňový plán SO ORP HoliceHladinoměry - Holice

Býšť (Býšťský potok)

Hlásný profil kat. C je ve správě obce. Ultrazvuková sonda Býšť (Býšťský potok) pro měření stavu hladin je umístěná na vyústění zatrubněné části Býšťského potoka p.č. 1475/1 - katastrální území Býšť, kde dochází velmi často k rozlivu a následnému zaplavení území. Profil monitoruje hlídková služba obce, dále je profil vybaven automatickým přenosem dat s možností zasílání varovných SMS zpráv a vodočetnou latí. Příjemce zpráv hlídkové služby o výšce hladiny je Obecní úřad Býšť.

Cerekvice nad Loučnou (Loučná)

Hlásný profil kat. B (ve správě ČHMÚ Hradec Králové) se nachází napravo od hřiště na toku Loučná, ř. km 52,90. Platnost SPA je od okresu Ústí nad Orlicí po Čeradice.

Dolní Roveň (Lodrantka)

Ultrazvuková sonda Dolní Roveň (Lodrantka) pro měření stavu hladin je umístěná pod mostní konstrukcí, k. ú. Horní Roveň, pozemek parc. č. 1610/1, vlastnictví: Obec Dolní Roveň. Dochází zde velmi často k rozlití vody z koryta a následnému zaplavení území. Jedná se o nejkritičtější místo po délce toku Lodrantky. Profil monitoruje hlídková služba obce, dále je profil vybaven automatickým přenosem dat s možností zasílání varovných SMS zpráv a vodočetnou latí. Příjemce zpráv hlídkové služby o výšce hladiny je Obecní úřad Dolní Roveň. O povodňové situaci bude obec Dolní Roveň informovat obec Lány u Dašic, ležící níže na vodním toku.

Dolní Ředice (Ředický potok)

Hladinoměrná stanice Dolní Ředice (Ředický potok) se nachází pod mostní konstrukci na parcele číslo 36/158. Dochází zde velmi často k rozlití vody Ředického potoka a následnému zaplavení území. Profil monitoruje hlídková služba obce, dále je profil vybaven automatickým přenosem dat s možností zasílání varovných SMS zpráv a vodočetnou latí. Příjemce zpráv hlídkové služby o výšce hladiny je Obecní úřad Dolní Ředice a Horní Ředice. O povodňové situaci bude obec Dolní Ředice informovat obec Choteč, ležíci níže na vodním toku.

Holice (Ředický potok)

Hladinoměrná stanice pro měření stavu hladin je instalována pod mostní konstrukcí na pozemku číslo 2430/2. Dochází zde ke slévání vody do Ředického potoku z přívalových dešťů z polí od Poběžovic, Kamence, Koudelky a Velin. Následně dochází k vylití vody z koryta a zaplavení oblasti. Profil monitoruje hlídková služba města Holice. Hladinoměrná stanice zabezpečuje pravidelné informování o vývoji povodňové situace povodňovým orgánům obcí Horní Ředice a Dolní Ředice.

Chvojenec, (ID: 10172274)

Ultrazvuková sonda pro měření stavu hladin je nainstalována pod mostní konstrukcí, parc. č 1470/1. Dochází zde velmi často k rozlití vody z koryta a následnému zaplavení území. Profil monituruje obec Chvojenec.

Ostřetín (Zadní Lodrantka)

Ultrazvuková sonda pro měření stavu hladin bude instalována pod mostní konstrukcí na parcele 530/3, která patří obci. Dochází zde velmi často k rozlití vody z koryta a následnému zaplavení území. Profil monitoruje obec Ostřetín.

Trusnov (Loučná)

Hladinoměr kat. C (ve správě obce Moravany) je vybaven ultrazvukovou sondou umístěnou na mostní konstrukci v místní části Opočno. Mostní konstrukce (p. č. 406) se nachází u náhonu do budovy bývalého mlýna. Sonda je umístěna ve výšce 60 cm ode dna. Čidlo je napájeno ze solárního panelu a je doplněno vodočetnou latí.

Veliny (Velinský potok)

Hladinoměrná stanice pro měření stavu hladin bude instalována pod mostní konstrukcí na pozemku č. 144/1. Dochází zde velmi často k rozlití Velinského potoka, který protéká středem obce. Profil monitoruje hlídková služba obce Veliny. Hladinoměrná stanice zabezpečuje pravidelné informování o vývoji povodňové situace povodňovým orgánům měst Borohrádek a Holice a povodňovým orgánům obcí Horní Ředice a Dolní Ředice.